HYDROKON

pa100013

Názov firmy: Peter Končár - HYDROKON

Sídlo firmy a korešpondenčná adresa:
Zimná Studňa 2
082 12 NEMCOVCE 110


Telefón: +421 905 314 542

e-mail: servis@ hydrokon.sk

Fakturačné  údaje:
IČO: 37715101
DIČ:1020011432
IČ DPH: SK 1020011432