Regionálne dostupná a prijateľná cena na servisné práce!

pa100011

Ponúkame kompletné prehliadky uvedených strojov, čiastkové opravy,servis u zákazníka, dovoz potrebných náhradných dielov, mobilný servis v rámci možnosti, rozsahu a druhu závady resp. poškodenia a ostatné služby spojené s prevádzkou uvedených strojov.

Hydrogenerátory a Hydromotory SPV-20,22 a SMF-20,22

p5230006

Renovácia daných typov čerpadiel ktoré sa nachádzajú v nakladačoch UNC-060,061, LOCUST-750, UN-053, UNO-180, UZS-050, UDS, UNK a v rôznych iných stavebných, poľnohospodárskych a lesných mechanizmoch. Možnosť výmenného systému uvedených druhov čerpadiel a ostatných hydraulických systémov na týchto nakladačoch.

Prídavne mechanizmy

p5100013

Sprostredkovanie predaja prídavných zariadení k uvedeným nakladačom!